Despre noi

Valorile noastre
Corpuri de iluminat de la DECO CONCEPT LIGHTING, considerăm că împreună cu personalul şi clienţii noştrii alcătuim o mare familie, iar cea mai mare responsabilitate constă în faptul că suntem conştienţi că păşim cu încredere şi speranţă către viitor împreună cu valorile noastre comune ce ne ţin laolaltă. Acţionăm, conştienţi fiind de faptul că, condiţia fundamentală pentru a continua această comuniune o reprezintă preţuirea valorilor comune ce ne unesc. În acest context, putem rezuma valorile comune sub următoarele titluri:

 

  1- RESPECT FAŢĂ DE OAMENİ

   

DECO CONCEPT LIGHTING, reflectă asupra întregului comportament şi atitudinii sale instituţionale pornind de la factorul uman. Oferim corpuri de iluminat de calitate superioara, si adoptăm un mod de abordare diferit faţă de întregul personal şi clienţi, cât şi faţă de toate persoanele ce alcătuiesc comunitatea, în contextul respectului pentru demnitatea umană, indiferent de limbă, religie, rasă şi sex.

 

În acest context, recunoaşte şi admite diferenţele ca fiind o bogăţie a marii familii umane.Totodată,consideră o prioritate absolută, înlăturarea oricărui tip de probleme dăunătoare pentru om în timpul proceselor de producţie.

Adoptă o politică pentru produse conform căreia, procesul de producţie al tuturor produselor ce le sunt oferite clienţilor, să se desfăşoare respectându-se criteriile stabilite prin standardele universale în timpul cărora să nu fie afectate  mediul şi natura umană.

 

2- INCREDERE

În viaţă, totul începe cu încrederea. Nici o relaţie care nu conferă încredere, nu va fi de durată, permanentă şi cu continuitate. Adoptând o astfel de abordare, DECO CONCEPT LIGHTING, acordă o atenţie sporită în ce priveşte crearea tuturor relaţiilor şi legăturilor de comunicare, în primul rând cu personalul angajat şi clienţii, pe un fond bazat pe transparenţă, fiabilitate şi credibilitate.Având în vedere toate acestea, acţionează fiind conştientă de faptul că se poate avansa doar cu relaţii create pe fondul încrederii.

În toate relaţiile şi legăturile create cu toţi colaboratorii, personalul angajat şi terţii, acordă o atenţie sporită  pentru aducerea la îndeplinire la cel mai înalt nivel a normelor şi eticii din domeniul dreptului afacerilor.

 

 3- CORECTİTUDİNE

Unul din elementele importante ce contribuie la durabilitatea relaţiilor şi legăturilor este corectitudinea. Astfel, se ghidează după abordări fundamentale ce crează baze transparente precum, respectarea promisiunilor în orice situaţii şi condiţii, respectarea contractelor încheiate, evitarea angajamentelor irealizabile.

 

   4- SPIRITUL DE SACRIFICIU

Consideră o prioritate acordarea sprijinului faţă de întreg personalul angajat şi faţă de clienţi atât în zilele bune cât şi în cele mai puţin bune.  În familia DECO CONCEPT LIGHTING, care depune eforturi pentru a-şi construi toate relaţiile pe principiul de înalt sacrificiu, loialitatea şi solidaritatea sunt simboluri reprezentative ca rezultat firesc al proceselor de cooperare.

 

   5- PRODUCTİVİTATE

DECO CONCEPT LIGHTING, va ofera corpuri de iluminat si consideră o responsabilitate faţă de întreaga omenire, conştientizarea utilizării într-un mod cât mai eficient a tuturor resurselor pământului, încearcă să pună în practică această sensibilitate, de-a lungul întregului proces, de la producţie la comercializare şi de la depozitare până la livrare.

 

   6- CORPURI DE ILUMINAT DE CALİTATE

Conform principiilor DECO CONCEPT LIGHTING, calitatea serveşte ca o valoare, considerând-o o consecinţă firească a respectului pentru oameni şi mediu. Astfel, înceară să îndeplinească această responsabilitate universală, prin încercarea de a vitaliza în fiecare etapă a propriei structuri conceptele universale ce stabilesc standardle de calitate. O altă consecinţă pentru a întelege calitatea ca fiind o valoare, constă în acţionarea conştientizând că aceasta reuneşte toate eforturile de a fi un adept al tuturorinovaţiilor şi dezvoltărilor tehnologice sectoriale.

 

 

Muzaffer Binbuga

Administrator